Verwijzers

Voor jongeren tot 18 jaar is een beschikking nodig van de gemeente of een verwijzing van de (huis)arts, voogd/gezinsvoogd, medisch specialist.

Voor jongvolwassenen is een maatwerkvoorziening van de gemeente nodig. Uw cliënt kan dan in aanmerking komen voor onze vormen van hulpverlening.

De cliënt kan vervolgens contact opnemen met onze praktijk voor een kennismakingsgesprek/intake. Om samenwerking met verwijzers te waarborgen, wordt in overleg met en met toestemming van de cliënt, een terugkoppeling gegeven over het verloop van de geboden hulpverlening.