Tarieven & vergoedingen

Graafschap Orthopedagogie heeft voor jongeren van 12 tot 18 jaar en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar contracten met de Achterhoekse gemeenten voor individuele begeleiding en begeleiding groep. Daarnaast kunnen jongeren tot 18 jaar bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek en behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Wij nemen je mee in de tarieven en vergoedingen waarmee je bij ons in aanmerking komt.

Tot 18 jaar
De psychologische zorg voor jeugd tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waarin je woont. Vanaf 1 januari 2018 heeft Graafschap Orthopedagogie contracten met de Achterhoekse gemeenten. Een consulent jeugd van de gemeente (of de huisarts, medisch specialist, voogd/gezinsvoogd) kan met jou de problemen die je ervaart in kaart brengen en vervolgens een doorverwijzing geven voor begeleiding, behandeling of onderzoek. Met die doorverwijzing kan je bij ons de zorg krijgen die past bij jouw hulpvraag. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Graafschap Orthopedagogie biedt tevens psychologische behandeling binnen de generalistische Basis GGZ. Voor generalistische Basis GGZ kom je in aanmerking bij lichte of matige psychische problemen.

Indien je op eigen kosten psychologische begeleiding en/of onderzoek wilt aanvragen (zonder verwijzing), dan gelden de tarieven vastgesteld door de NZA (tarieven voor 2019).

18-25 jaar
Ben je 18 jaar of ouder en ervaar je problemen op het gebied van sociale zelfredzaamheid en/of psychisch functioneren, dan kan je middels een maatwerkvoorziening vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de gemeente individuele begeleiding krijgen. De consulent van de gemeente maakt met jou een inschatting welk zorgaanbod passend is. Met een doorverwijzing kan je bij ons de zorg krijgen die past bij jouw hulpvraag. Met enkele stappen kun jij je aanmelden voor een intake of traject.

Momenteel hebben wij nog geen contracten met zorgverzekeraars. Wij hebben als doel om contracten met zorgverzekeraars te hebben voor het jaar 2020. Ben je 18 of ouder neem dan contact op met ons voor meer informatie hierover.