Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om, in samenwerking met jou, het onderzoek en/of de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen en uit te voeren. Elke stap in het traject van aanmelding tot afsluiting wordt met jou overlegd. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en je een klacht hebt over de geboden hulp.

In eerste instantie is je behandelaar de aangewezen persoon om het gesprek mee aan te gaan over je klacht, zodat je samen tot een oplossing kunt komen. Kom je er samen niet uit, dan kan een collega-behandelaar bemiddelen of kan je overwegen om een officiële klacht in te dienen.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van GZ-psychologen (NVGzP) en het NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen). Je kunt op de website van de NVGzP de volledige klachtenregeling inzien. Ben je als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kan je hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Heb je hulp nodig bij het indienen van je klacht? Dan kan je terecht bij Zorgbelang Nederland.