Ervaringen van cliënten

Ervaringen van cliënten
Bij GO vinden we het belangrijk om jou zo goed en snel mogelijk te helpen. Wij vinden het fijn om te horen wat jij van ons vindt. Via de website van Zorgkaart Nederland kun jij nu zien hoe Graafschap Orthopedagogie in Doetinchem wordt beoordeeld. Kijk hierom op de website en vul jouw eigen mening over ons in.

CQ-Index
Daarnaast vragen wij onze cliënten (18 jaar en ouder) bij afsluiten van een traject om een vragenlijst in te vullen. Hiervoor gebruiken wij de CQ-Index. De CQ-index is een vragenlijst die meet hoe tevreden men is over de ontvangen behandeling. Deze werd in 2018 bij 14 cliënten afgenomen aan het einde van de behandeling. Uit de vragenlijst kwamen de volgende antwoorden naar voren.

Uitvoering behandeling
Op een schaal van 0 tot 5 werden cliënten gevraagd een hoe tevreden men was over de uitvoering van de behandeling. De gemiddelde waardering is een 4,5.

Bejegening
Op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd hoe tevreden men was over de bejegening door de behandelaar. De gemiddelde score komt uit op: 4,7.

Samen beslissen
Op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd in hoeverre de cliënt betrokken werd bij keuzes over de behandeling. De gemiddelde score komt uit op: 4,2.

Gemiddeld rapportcijfer
Ook werd er gevraagd om een rapportcijfer te geven voor het gehele behandeltraject op een schaal van 1 tot 10. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op: 8,4.