Onderzoek

Intakegesprek

Als u contact met ons heeft gezocht, nodigen we u uit voor een intakegesprek, waarin we uitgebreid ingaan op het probleem en de hulpvraag. In sommige gevallen zal de conclusie van dit gesprek zijn dat nader onderzoek gewenst is.

Onderzoek algemeen of toegespitst op aandoening

Afhankelijk van wat uit het intakegesprek naar voren komt, kunnen onderzoeken algemeen van aard zijn of toegespitst op een bepaalde aandoening of probleem. Voorbeelden van specifieke aandoeningen/problemen waarnaar wij onderzoek kunnen doen:

Onderzoek intelligentie (IQ) en hoogbegaafdheid

Ook onderzoek naar algemene intelligentie (IQ) of hoogbegaafdheid kunnen wij uitvoeren. Uiteraard gebruiken wij altijd betrouwbare en goed genormeerde testen.

Maatwerk

 Omdat wij maatwerk leveren, variëren de kosten van een diagnostisch onderzoek. Uiteraard bespreken wij de kosten met u nadat we hebben vastgesteld waaruit het onderzoek precies zal bestaan. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door of onder begeleiding van een van onze orthopedagogen of onze (gz-)psycholoog.