Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bij uiteenlopende problemen

Soms heeft een jongere extra begeleiding nodig bij rekenen of taal. Soms weet een leerling niet goed hoe hij/zij het best kan leren. Een jongere kan faalangstig zijn, niet zo sociaal vaardig, of hij/zij kan ten gevolge van bijv. AD(H)D moeilijkheden ervaren op school.

Vaak is het een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat de ontwikkeling van een jongere niet vanzelf gaat. In al die gevallen kunnen onze orthopedagogen een steuntje in de rug geven d.m.v. individuele begeleiding of behandeling (bijv. cognitieve gedragstherapie).